All Sex Scenes Ruby Moreno, Dindi Gallardo Nude Tits “Bayad puri” 1998 / Mga Hubad na Tits

Duration: 7:11 Views: 2.0K Submitted: 2 weeks ago
Description: We continue to delight you with Digitally Enhanced versions of films of the 20-21st centuries from Viva; today you will see the 1998 film “Bayad puri”. Starring sexy Filipino beauties Ruby Moreno and Dindi Gallardo, they were just over 30 years old at the time and had amazing figures. We will see the naked tits and butts of both actresses in several romantic sex scenes.
Para sa mga Pilipino: Patuloy ka naming pinapasaya sa Digitally Enhanced na mga bersyon ng mga pelikula ng 20-21st century mula sa Viva; ngayon makikita mo ang 1998 na pelikulang “Bayad puri”. Pinagbibidahan ng mga seksing Filipino beauties na sina Ruby Moreno at Dindi Gallardo, mahigit 30 taong gulang pa lamang sila noon at may mga kahanga-hangang pigura. Makikita natin ang mga hubad na tite at butts ng parehong aktres sa ilang romantic sex scenes.
Download: MP4, 151.63 Mb